Arvikahistoria

Posted by Roger on September 12, 2014
Arvika

Ända sedan jägarstenåldern har det bott folk i trakterna kring Arvika, vilket bekräftas av olika former av lämningar. Bland annat finns i kommunen landets nordligaste hällkistor samt en runsten från 500 e Kr, vilken är en av de äldsta i hela Sverige.

Namnet Arvika kommer troligtvis från fornsvenskans betydelse för ”åvikar” eller ”åkrökar”.
Första gången Arvika nämns vid namn är i Håkon Håkonssons saga, i vilken det berättas att den norske kungen besökte en bygd som hette Arvika år 1225. I ett medeltida brev från år 1362 benämns Arvika som Aruika socken. 1500-talet markerar det århundrade då Arvika för första gången finns utmärkt på en karta, då i form av en liten by.

Under 1700-talet uppstod behovet av att anlägga ett större samhälle i västra Värmland som skulle fungera som ett slags handelscentrum för att underlätta gränshandel. Kyrkeby i Arvika socken ansågs lämplig av både befolkning och landshövding. Avgörande var socknens läge vid Kyrkvikens strand, vilket underlättade för sjötransporter.

Under början av 1800-talet hette Arvika Oscarsstad, efter den blivande kungen Oscar I. Detta ändrades dock 1821 när staden åter fick namnet Arvika. Sjöfarten och hamnen skulle visa sig få stor betydelse för transporter och näringsliv under en stor del av 1800-talet. I samband med järnvägens tillkomst år 1871 fick orten ett rejält uppsving och utvecklades så småningom till en blomstrande industristad.

År 1911 ombildades också Arvika från köpingskommun till Arvika stad. År 1944 införlivades de omliggande delarna av staden, det som kallades Arvika landskommun i Arvika stadskommun. Vid kommunreformen år 1971 blev stadskommunen Arvika kommun.
Sedan år 1990 har invånarantalet i Arvika legat stabilt på runt 14 000 invånare.