Företagande

När inte lokalerna räcker till

Posted by admin on January 15, 2018
Företagande / Comments Off on När inte lokalerna räcker till

Att bedriva någon form av verksamhet innebär att man är i behov av lokaler i olika former som är anpassade för den verksamhet man bedriver. Många gånger så kanske det räcker med de lokaler man befinner sig i men när inte lokalerna räcker till så hamnar man i en situation där man måste lösa lokalfrågan.

Mycket beror på vilken typ av verksamhet man bedriver, i de flesta fallen så kanske man letar upp nya lokaler som är mer anpassade och säger upp sitt nuvarande hyreskontrakt om man inte själv äger den fastighet man befinner sig. Äger man fastigheten så kan man kanske bygga ut om den möjligheten finns. Det gäller att hitta det man är i behov av, det bästa kanske är att hyra en lagerhall som monteras upp i anslutning till befintlig fastighet. Det kan också fungera vid tillfälliga behov att under en period hyra ett lagertält som ställs upp för förvaring av material vid en eventuell renovering och utbyggnad av befintliga lokaler.

Är företaget i en expansiv period så kan det vara värt att öka sina ytor och få ett bättre flöde för det arbete man gör. Att vara trångbodd innebär att det blir svårarbetat och man irriteras över att det inte finns den plats som man är i behov av. Beräkna vad ert behov är för nya ytor och lägg till för eventuell annan expansion. Det är bättre att ta i mer än vad man för tillfället har behov av. Oavsett om ni hyr en lagerhall eller bygger ut era befintliga lokaler så är det bättre med för mycket yta än för lite.

Att bli framgångsrik som företagare

Posted by admin on November 10, 2017
Företagande / Comments Off on Att bli framgångsrik som företagare

De flesta som bedriver någon form av verksamhet har säkert som mål att växa och bli framgångsrik. Att bli framgångsrik som företagare är några få förunnat, det gäller att man är nyfiken och driven som företagare. Att bli framgångsrik är inget som händer av sig själv utan det ligger hårt arbete bakom.

Många gånger så kan stora företag ha bättre muskler att bli framgångsrik. Men alla har de också börjat någonstans och vuxit sig starka och blivit framgångsrika. Det gäller att växa i den takt företaget orkar med. Att växa för snabbt kanske inte är till fördel för vissa företag. Förhoppningsvis så kan man känna av detta och hitta åtgärder som passar för företaget.

Lämna inget åt slumpen, det gäller att allt och alla är med på att företaget vill växa. Det är viktigt att personalen är med på noterna och att inte tillväxten kommer som en överraskning. Tillsammans bygger man företagets grund och genom att alla strävar åt samma mål så kan det bli en sund tillväxt i företaget.

Det finns mycket att både läsa och lyssna på online om att växa som företag och vad man bör tänka på. Ta till vara på de tips du kan få från andra som gjort den resan du vill göra. Var beredd på att det kan komma bakslag och fråga gärna någon annan som vuxit fort som företag om de har samma erfarenheter som de kan dela med sig av.

Hitta rätt personal

Posted by admin on November 05, 2017
Företagande / Comments Off on Hitta rätt personal

Rekrytering är något de flesta företag kommer att behöva ta itu med i någon utsträckning. Det är bara de riktigt små aktörerna som kan förlita sig helt och hållet på sig själv och inte behöver hjälp som undslipper detta arbete.

Det första man bör vara medveten om är att ju högre upp positionen man söker fylla är desto mer tid och energi behöver man troligtvis lägga på att få till en bra rekrytering. Ju högre upp desto mer erfarenhet vill man oftast se och som dessa krav går upp desto mindre blir utbudet av kvalificerade kandidater. Detta är anledning till varför många väljer att vända sig till företag som sysslar med headhunting för att fixa kandidater till chefspositioner.

Men även om man bara ska ta in någon på grunden gäller det att noga överväga hur man går till väga. All tid som läggs ned på rekrytering och inte ger resultat är ju i nästan alla avseenden förlorad tid. Några tips man kan försöka hålla sig till för att förbättra processen inkluderar:

  • Hålla nere längden på kravlistan i annonsen.
  • Fokusera på ett antal viktiga egenskaper och hoppa över resten.
  • Undvika egenskaper som säger emot varandra på pappret.
  • Ta med tillräckligt med information för att inte sökande måste ställa en massa frågor.
  • Beskriva företagets värderingar för att stärka trovärdigheten.

När det sedan kommer till stadiet då det är dags att göra intervjuer är det viktigt att ställa frågor där den sökande får berätta mer utförligt om olika situationer. Vid kortare svar kan man även se till att fråga om mer specifika detaljer.

Be även om att få referenser från den sökande och följ upp en eller ett par av dessa. Fråga om arbetsrelationen de hade med den sökande, om hur de började sitt arbete där och varför denne slutade. Fråga även om det är något referenten tycker att man borde veta om den sökande.

Hjälp till ny karriär

Posted by admin on April 12, 2017
Företagande / Comments Off on Hjälp till ny karriär

Ibland kan det finnas olika anledningar till att man behöver söka nytt jobb eller byta yrkesinriktning helt och hållet. Kanske känner man att man gett allt man har inom sin yrkesroll, det finns inga fler pinnar på karriärsstegen och man vill istället prova något nytt.

Även om det är självvalt så är förändringar inte alltid så lätt att genomföra och det gäller att ta sig tid och fundera riktigt på vad man vill göra eller vilken inriktning man vill ge sig in på. Kanske är det dags att sadla om helt och börja på nytt med en helt nytt yrkesval?

Har man av någon anledning förlorat sitt jobb genom varsel på grund av arbetsbrist, omstruktureringar eller andra skäl som kan vara mer personliga så kan man ofta få hjälp med att både hantera det som skett och ta sig vidare genom att blicka framåt och tänka på det som en ny möjlighet.

Det som känns som ett nederlag kan bli en positiv förändring om man får rätt stöd och hjälp. Många företag erbjuder sina anställda denna möjlighet då det är neddragningar/uppsägningar och man ska verkligen passa på att ta möjligheten. Den kan hjälpa till att öppna dina ögon både gällande din egen kompetens och vilka möjligheter som faktiskt finns ute i arbetsmarknaden.

 

Stora och framgångsrika företag

Posted by admin on March 30, 2017
Företagande / Comments Off on Stora och framgångsrika företag

Om du är företagare funderar du säker på hur du ska göra för att skapa ett framgångsrikt företag eller öka framgången det företag du driver. Någonting som kan vara väldigt bra är att inspireras av företag som blivit framgångsrika och etablerade för att se om du kan dra lärdom av deras erfarenheter. Här är några företag att titta närmare på.

Komatsu Forest

Det här är ett japanskt företag som hör till de ledande företagen i världen vad gäller utveckling av anläggningsmaskiner. De producerar grävmaskiner, skogsmaskiner och världens största bulldozer, D575. Komatsus fokus ligger på att använda den senaste teknologin i maskiner som är anpassade för att erbjuda bästa möjliga arbetsförhållanden, och det är detta fokus som gjort dem så framgångsrika.

IKEA

IKEA är som bekant ett svenskt under som numera finns i stort sett hela världen. Den som har en Billy-bokhylla hemma i Sverige kan numera besöka en vän i Malaysia och hitta samma hylla i dennas vardagsrum. En stor anledning till IKEA:s framgångar är konceptet med prisvärda möbler i fräscha designer som man monterar själv. Med hjälp av IKEA har många hem kunnat inredas till en betydligt lägre prislapp.

Andra metoder som du kan använda dig av för att dra lärdomar

Att se på andra företag är som sagt inte den enda metoden som man kan använda sig av för att lära sig mer om ett företags framgång. Det är relativt vanligt att företagsledare delar med sig av en hel del information som kan vara otroligt värdefullt och användbart för ett antal människor. Du kan få många användbara tips på Tillväxtverkets hemsida. Att lära sig av andra är nämligen ett enkelt och framförallt ett billigt sätt att förbättra sitt eget företag på.

Lär dig mer om offentlig upphandling

Posted by admin on March 29, 2017
Företagande / Comments Off on Lär dig mer om offentlig upphandling

Offentlig upphandling kan verka som ett väldigt krångligt område där det är svårt att slå sig in. Det gör att många företagare undviker att söka sig dit, vilket i praktiken innebär stora uteblivna intäktsmöjligheter.

En stor sektor

Den offentliga sektorn upphandlar varor och tjänster för ungefär en femtedel av Sveriges BNP, motsvarande närmare 700 miljarder kronor. Det är givetvis en stor mängd olika saker som köps in, allt från konsulttjänster till pennor till kontorsbyggnader. All offentlig verksamhet är på något sätt beroende av externa leverantörer och hur man får upphandla dessa styrs av Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). LOU kan ofta upplevas som svår att förstå sig på, så då kan det vara bra att ta in hjälp för att lära sig lagen och hur offentlig upphandling fungerar. Ett exempel på en sådan hjälp kan vara Magnus Josephson som kan hjälpa ditt företag genomföra lyckade upphandlingar. LOU finns till för att förhindra korruption och göra att offentliga upphandlingar blir både rättvisa och transparenta.

Enkelt när man kan det

För den som är ovan vid att läsa förfrågningsunderlag från offentliga kunder kan ett sådant lätt framstå som ren grekiska. Men när du har lämnat in ett antal anbud så bör du kunna börja känna dig mer varm i kläderna. Förhoppningsvis på ett sådant sätt att redan ditt tredje eller fjärde lämnade anbud går lätt att sätta ihop tack vare din utbildning. Det som framförallt är viktigt att tänka på är att noga läsa och analysera förfrågan och se till att du tar med allt som är efterfrågat. Det är många som lämnat anbud enligt LOU som förkastats på grund av att de inte läst tillräckligt noga och glömt lämna en efterfrågad uppgift, eller fyllt i en blankett fel. Att inte falla i de fällorna är första steget mot att göra sig själv konkurrenskraftig i dessa sammanhang.

När du behöver större lokaler för ditt företag

Posted by admin on February 25, 2017
Företagande / Comments Off on När du behöver större lokaler för ditt företag

office space working meeting_519773482

Ett växande företag är varje företagares dröm, men det medför även en del nya uppgifter för dig som företagare.

Att hitta rätt lokal

Om ditt företag börjat växa ur de nuvarande lokalerna och du börjat leta nya lokaler för ditt kontor är det faktiskt en hel del du måste tänka på. Hur stort kontor kommer du att behöva? Vad behöver kontoret ha för läge? Vad tycker dina anställda om saken? Förutom dessa frågor finns det massvis med annat att tänka på. Här är en checklista från enklaflytten.se

Storlek

Hur lång tid har det tagit för ditt företag att växa till dess nuvarande storlek och hur stor tror du att företagets tillväxtpotential är? Det är svårt att uppskatta hur många anställda ditt företag kommer att ha i framtiden men försök ändå. Att flytta ett företag är vare sig enkelt eller billigt, förutom jobbet och kostnaden det medför att flytta all utrustning kommer produktionen att stå stilla under några dagar och vara mindre effektiv under en period innan allt kommit till rätta. Det medför ett intäktsbortfall. Därför är det viktigt att hitta rätt storlek på kontoret så att verksamheten inte behöver flytta igen om några år. Att flytta till för stora lokaler är heller inte bra då det innebär onödiga kostnader.

Läget

Är din verksamhet beroende av nya kunder som kommer in direkt från gatan är ett centralt läge viktigt. Har du ofta besökande kunder är bra kommunikationer och parkeringsplatser viktigt.

Personalen

Var noga med att involvera personalen i planeringen och var lyhörd för deras åsikter. För personalen kanske kontorets närhet till kollektivtrafik är viktig eller närhet till bra lunchrestauranger. Vill du behålla personalen du har och vill du kunna attrahera ny kompetens är det viktigt att personalen trivs i de nya lokalerna.

Marknadsföring på nätet

Posted by admin on February 17, 2017
Företagande / Comments Off on Marknadsföring på nätet

marknadsföring_på_nätet_392048869

Marknadsföring är en viktig del av företagande och kommer i många olika former. Vilken form som är mest effektiv och ger bäst ROI beror så klart på vilken bransch man är verksam inom, men i denna artikel tänkte vi titta närmare på de marknadsföringsmetoder man kan använda sig av på internet.

Affiliatenätverk

Ett affiliatenätverk är något man kan ansluta sig till för att få andra sajter att skicka trafik vidare till sin egen. När man ansluter sig kommer ett antal utvalda sajter länka på sina egna sajter till ens egen. Denna form av marknadsföring är väldigt populär då den är helt prestationsbaserad; man betalar endast för vidarebefordring av besökare och inte bara för att hålla länken aktiv. Detta är något som återfinns i många olika branscher men en av de som använder detta till troligtvis störst fördel är den myriad av spelsajter som finns på nätet.

AdWords

AdWords kommer från Google men man använder ofta mellanhänder för att hålla uppe dessa. Det finns dock inget som förhindrar en från att sköta sina egna AdWords, men då bör man veta vad man håller på med. Varje gång man gör en sökning på Google får man nog annonser antingen längst upp, längs ned eller på högra sidan av resultaten. Dessa är länkar som företag betalar Google för att hålla uppe och är ett effektivt sätt att se till att ens sajt dyker upp på förstasidan av sökresultaten.

E-post

Marknadsföring via e-post är också en väldigt vanligt metod idag. Praktiskt taget alla använder sig av e-post och till skillnad från vanlig post kostar det inget att skicka ut e-post. E-post är dock inte bara kostnadseffektivt utan även snabb och mätbar. Det kan användas för allt från att få fler besökare till sajten till köp av produkter och tjänster. Det är även ett sätt att stärka sitt varumärke.

Dags för en förändring

Posted by admin on December 12, 2016
Företagande / Comments Off on Dags för en förändring

business

Är det dags för en förändring? Ibland så kanske man känner att man gått på samma jobb under en lång tid och presterat dåligt och känt att det är dags för att hitta något annat. Det är inget lätt beslut då arbetsmarknaden ser ut som den gör men det finns inget värre än att vara på en arbetsplats där man inte trivs.

Man ska absolut inte känna någon skam om man vill byta jobb för att man inte trivs, har du en bra chef så kommer denne att förstå och kanske till och med hjälpa dig för att hitta andra uppgifter eller ett annat jobb som du kan trivas på. Nu är det ditt val och det går inte att kräva allt för mycket av sin arbetsgivare. Har du en befattning i dag inom ett företag och vill gå vidare så finns det specialister som kan hjälpa dig att hitta andra vägar i yrkeslivet. För en del kan det vara svårt själv att ta steget och framförallt att komma vidare.

Det kan ju också vara så att man blivit friställd då företaget blivit tvungen att ta dessa beslut, orderingång och annat som gör att företag måste ta obekväma beslut som att friställa personal måste nog vara en av de tråkigaste ett företag gör. Att bli uppsagd är aldrig roligt och vi har ju i Sverige en lag om anställningsskydd som företagare måste följa vilket innebär en viss trygghet om uppsägningen sker på sakliga grunder.

Tips är alltid bra att få

Posted by admin on December 05, 2016
Företagande / Comments Off on Tips är alltid bra att få

business

Som företagare så vill man göra så få misstag som möjligt även om det händer och förhoppningsvis så lär man sig något från de misstag man gör. Den företagare som aldrig gör några misstag finns nog inte överhuvud taget. Tips är alltid bra att få och man kan med dessa tips lära sig att minimera risken för misstag.

Det kan vara att få tips gällande uppsägning av hyresavtal eller annat relaterat till den verksamhet man bedriver underlättar när man väl ska genomföra vissa saker som en uppsägning av hyresgäst eller liknande. Det gäller att vara påläst som företagare och veta vad som gäller för olika lagar och regler, det går inte att bara gissa sig till och tro att det kommer att fungera.

Har man inte kunskaperna så får man antingen plugga in sig på ämnet och på den vägen lära sig hur det fungerar med olika saker eller så anställer man experter som tar hand om dessa frågor. Det fungerar också att ta in konsulter som ser till att allt går rätt tillväga och att inga misstag görs.

Att lära sig av misstagen kan vara en kostsam väg även om det är en fördel att se varför det blev som det blev och vid nästa tillfälle inte göra om samma misstag. Ingen företagare vill göra om samma misstag igen och se onödiga kostnader bara för att man inte lärde sig något förra gången.