Företagande

Att främja hälsan på arbetsplatsen

Posted by admin on April 09, 2018
Företagande / Comments Off on Att främja hälsan på arbetsplatsen

Arbete är något som kan slita på kroppen, även när man inte har ett speciellt fysiskt ansträngande arbete. Och den som drabbas värst av att hälsan blir lidande än ingen annan än en själv. Av denna anledning bör varje företag arbeta för att främja hälsan på arbetsplatsen.

Exakt hur vilket form detta kommer att ta beror så klart på vilket sorts arbete det handlar om. Ett viktigt område är ergonomi. Det är viktigt att se till att arbetsplatsen är ergonomiskt utformat för alla olika arbetsuppgifter som måste skötas. Att arbeta i obekväma ställningar kan påskynda slitage av kroppen och orsaka en rad tillfälliga och långvariga problem.

Men det räcker inte bara med att utforma en ergonomisk arbetsplats. Bara något så enkelt som att sitta ned för länge kan skapa problem. Alla har dock inte möjligheten att kliva upp när de vill och behöver arbeta mer aktivt för att motverka stressen som kroppen annars utsätts för.

En arbetsgivare kan också se till att främja sina anställdas hälsa genom att erbjuda saker som gymmedlemskap eller andra former av friskvårdsbidrag. Dessa blir då tillgängliga för de anställda att nyttja som de vill. Men som många säkert vet är det ju långt från alla som faktiskt ser till att dra nytta av dessa.

Hälsofrämjande åtgärder ligger både som ansvar hos arbetsgivare och de anställda. Arbetsgivare är den som kan etablera grunderna och se till att det är möjligt att göra hälsosamma val på arbetsplatsen. Men det är sedan upp till de anställda att faktiskt nyttja dessa och följa de rekommendationer som finns där. Utan detta samarbete kommer man inte till slutpunkten.

Hälsa hamnar i mer och mer fokus på många arbetsplatser, och det är bara positivt. Men det räcker inte bara med studier som visar på vad som är problemet, det är nu upp till alla att arbeta för att rätta dessa problem och etablera mer hälsosamma arbetsplatser och arbetsförhållanden.

Att marknadsföra sig som företag

Posted by admin on March 21, 2018
Företagande / Comments Off on Att marknadsföra sig som företag

Det är viktigt att marknadsföra sig som företag, oavsett vad man arbetar med så bör man nå ut till sina kunder på något sätt. Talesättet syns man inte så finns man inte kanske stämmer in bra då det gäller företaget marknadsföring. Det gäller för företaget att visa upp sin bästa sida.

Hur man gör detta kan skilja från företag till företag. Vissa kanske det räcker att annonsera i dagspress för att kunderna ska strömma till medans andra är i behov av andra metoder för att marknadsföra sig. Det kanske inte spelar så stor roll hur man marknadsför sig, huvudsaken är att man gör något.

Reklamprodukter har och är ett effektivt sätt att visa upp sig som företag. Det kan vara profilkläder som personalen bär eller profilprodukter som delas ut till de kunder man redan idag har och tänkbara företag eller personer som man önskar ska bli kunder.

Alla sätt är bra utom dåliga brukar det sägas och det samma gäller hur man marknadsför sig, om det är så att man inte får ut något av den marknadsföring som man gör bör man fundera på att göra något åt saken. Är det fel metod eller gör man något fel i den metod man använder sig av för att marknadsföra företaget.

Likaväl som man sätter ihop en affärsplan för företaget och lägger en budget så kan det vara av värde att göra en marknadsföringsplan som man följer. Vi hoppas ni hittar er metod för att visa upp ert företag och att det blir en lyckosam marknadsföring.

Företaget och styrelsen

Posted by admin on March 15, 2018
Företagande / Comments Off on Företaget och styrelsen

När man startar företag har man valet mellan ett anta olika företagsformer. Bland de två vanligaste formerna: enskild näringsidkare och aktiebolag, är det bara aktiebolag som kräver att man även bildar en styrelse. Har man funderat på att starta sitt företag som ett aktiebolag är det viktigt att veta hur styrelsen fungerar.

Styrelsen är något man måste utse i stiftelseurkunden. Denna ska bestå av en eller flera styrelseledamöter. Men antalet är färre än tre måste styrelsen även inkludera en styrelsesuppleant. Detta betyder att man kan registrera en styrelse som endast består av en styrelseledamot och en styrelsesuppleant.

Det är viktigt att tänka på vilka som utses till styrelsen och vilka expertområden dessa personer har. Som en expert inom området själv säger är det vanligt med kompetensbrist inom styrelser idag och menar att mångfald skapar nytänkande, vilket kan vara väldigt viktigt för ett företags framtid.

Mest troligt är det ett privat aktiebolag det handlar om, men den som tänker starta ett publikt aktiebolag måste vara medveten om att en sådan styrelse måste bestå av minst tre ledamöter och mer än hälften av ledamöterna måste även utses av bolagsstämman.

Ett aktiebolag med mer än två styrelseledamöter måste även inkludera en styrelseordförande, som har som uppgift att leda styrelsens arbete och bevaka alla medlemmar. När man startar ett företag kan man lämna information om vem som valt till styrelseordförande antingen i stiftelseurkunden eller genom direktanmälan.

En styrelsesuppleant är en person som ersätter en styrelseledamot om denne avgår, tappar behörighet, blir sjuk eller frånvarande av någon annan anledning. Ett bolag som har en arbetsordning ska skriva in i denna  i vilken utsträckning en suppleant ska delta i styrelsen arbete. När en suppleant dock ersätter en ledamot har denna samma ställning och ansvar som alla andra ledamöter.

Få företaget att växa

Posted by admin on February 09, 2018
Företagande / Comments Off on Få företaget att växa

Företag startar smått och växer med tiden. Men att komma på hur man växer är inte alltid så enkelt eller sker så organiskt som man först trott. Det gäller att veta vad de bidragande faktorerna är till att ett företag kan växa. Detta kommer så klart variera något från bransch till bransch, men det finns en del saker som kan ses som mer universella.

Rätt medarbetare

Så länge man inte driver företaget helt själv är det viktigt att omge sig med rätt medarbetare. Genom att titta på de områden där man själv inte har kompetens eller kunskap kan man se till att få dessa till företaget genom de man anställer.

Satsa på produktivitet

I många jobb är produktiviteten en högt drivande faktor. Genom att satsa på att öka denna genom effektivisering, utbildning eller något annat sätt, kommer man att ge sig bättre förutsättningar till att kunna växa.

Vara en bra ledare

Att vara en chef och en ledare är något som går hand i hand, men många har bara lärt sig att vara den förstnämnda. En bra ledare vet hur man inspirerar sin anställda och vet hur man leder dem till bättre resultat. Att ha tydliga målsättningar och arbeta mot dem är också en viktig aspekt av att vara en chef och en ledare.

När inte lokalerna räcker till

Posted by admin on January 15, 2018
Företagande / Comments Off on När inte lokalerna räcker till

Att bedriva någon form av verksamhet innebär att man är i behov av lokaler i olika former som är anpassade för den verksamhet man bedriver. Många gånger så kanske det räcker med de lokaler man befinner sig i men när inte lokalerna räcker till så hamnar man i en situation där man måste lösa lokalfrågan.

Mycket beror på vilken typ av verksamhet man bedriver, i de flesta fallen så kanske man letar upp nya lokaler som är mer anpassade och säger upp sitt nuvarande hyreskontrakt om man inte själv äger den fastighet man befinner sig. Äger man fastigheten så kan man kanske bygga ut om den möjligheten finns. Det gäller att hitta det man är i behov av, det bästa kanske är att hyra en lagerhall som monteras upp i anslutning till befintlig fastighet. Det kan också fungera vid tillfälliga behov att under en period hyra ett lagertält som ställs upp för förvaring av material vid en eventuell renovering och utbyggnad av befintliga lokaler.

Är företaget i en expansiv period så kan det vara värt att öka sina ytor och få ett bättre flöde för det arbete man gör. Att vara trångbodd innebär att det blir svårarbetat och man irriteras över att det inte finns den plats som man är i behov av. Beräkna vad ert behov är för nya ytor och lägg till för eventuell annan expansion. Det är bättre att ta i mer än vad man för tillfället har behov av. Oavsett om ni hyr en lagerhall eller bygger ut era befintliga lokaler så är det bättre med för mycket yta än för lite.

Att bli framgångsrik som företagare

Posted by admin on November 10, 2017
Företagande / Comments Off on Att bli framgångsrik som företagare

De flesta som bedriver någon form av verksamhet har säkert som mål att växa och bli framgångsrik. Att bli framgångsrik som företagare är några få förunnat, det gäller att man är nyfiken och driven som företagare. Att bli framgångsrik är inget som händer av sig själv utan det ligger hårt arbete bakom.

Många gånger så kan stora företag ha bättre muskler att bli framgångsrik. Men alla har de också börjat någonstans och vuxit sig starka och blivit framgångsrika. Det gäller att växa i den takt företaget orkar med. Att växa för snabbt kanske inte är till fördel för vissa företag. Förhoppningsvis så kan man känna av detta och hitta åtgärder som passar för företaget.

Lämna inget åt slumpen, det gäller att allt och alla är med på att företaget vill växa. Det är viktigt att personalen är med på noterna och att inte tillväxten kommer som en överraskning. Tillsammans bygger man företagets grund och genom att alla strävar åt samma mål så kan det bli en sund tillväxt i företaget.

Det finns mycket att både läsa och lyssna på online om att växa som företag och vad man bör tänka på. Ta till vara på de tips du kan få från andra som gjort den resan du vill göra. Var beredd på att det kan komma bakslag och fråga gärna någon annan som vuxit fort som företag om de har samma erfarenheter som de kan dela med sig av.

Hitta rätt personal

Posted by admin on November 05, 2017
Företagande / Comments Off on Hitta rätt personal

Rekrytering är något de flesta företag kommer att behöva ta itu med i någon utsträckning. Det är bara de riktigt små aktörerna som kan förlita sig helt och hållet på sig själv och inte behöver hjälp som undslipper detta arbete.

Det första man bör vara medveten om är att ju högre upp positionen man söker fylla är desto mer tid och energi behöver man troligtvis lägga på att få till en bra rekrytering. Ju högre upp desto mer erfarenhet vill man oftast se och som dessa krav går upp desto mindre blir utbudet av kvalificerade kandidater. Detta är anledning till varför många väljer att vända sig till företag som sysslar med headhunting för att fixa kandidater till chefspositioner.

Men även om man bara ska ta in någon på grunden gäller det att noga överväga hur man går till väga. All tid som läggs ned på rekrytering och inte ger resultat är ju i nästan alla avseenden förlorad tid. Några tips man kan försöka hålla sig till för att förbättra processen inkluderar:

  • Hålla nere längden på kravlistan i annonsen.
  • Fokusera på ett antal viktiga egenskaper och hoppa över resten.
  • Undvika egenskaper som säger emot varandra på pappret.
  • Ta med tillräckligt med information för att inte sökande måste ställa en massa frågor.
  • Beskriva företagets värderingar för att stärka trovärdigheten.

När det sedan kommer till stadiet då det är dags att göra intervjuer är det viktigt att ställa frågor där den sökande får berätta mer utförligt om olika situationer. Vid kortare svar kan man även se till att fråga om mer specifika detaljer.

Be även om att få referenser från den sökande och följ upp en eller ett par av dessa. Fråga om arbetsrelationen de hade med den sökande, om hur de började sitt arbete där och varför denne slutade. Fråga även om det är något referenten tycker att man borde veta om den sökande.

Hjälp till ny karriär

Posted by admin on April 12, 2017
Företagande / Comments Off on Hjälp till ny karriär

Ibland kan det finnas olika anledningar till att man behöver söka nytt jobb eller byta yrkesinriktning helt och hållet. Kanske känner man att man gett allt man har inom sin yrkesroll, det finns inga fler pinnar på karriärsstegen och man vill istället prova något nytt.

Även om det är självvalt så är förändringar inte alltid så lätt att genomföra och det gäller att ta sig tid och fundera riktigt på vad man vill göra eller vilken inriktning man vill ge sig in på. Kanske är det dags att sadla om helt och börja på nytt med en helt nytt yrkesval?

Har man av någon anledning förlorat sitt jobb genom varsel på grund av arbetsbrist, omstruktureringar eller andra skäl som kan vara mer personliga så kan man ofta få hjälp med att både hantera det som skett och ta sig vidare genom att blicka framåt och tänka på det som en ny möjlighet.

Det som känns som ett nederlag kan bli en positiv förändring om man får rätt stöd och hjälp. Många företag erbjuder sina anställda denna möjlighet då det är neddragningar/uppsägningar och man ska verkligen passa på att ta möjligheten. Den kan hjälpa till att öppna dina ögon både gällande din egen kompetens och vilka möjligheter som faktiskt finns ute i arbetsmarknaden.

 

Stora och framgångsrika företag

Posted by admin on March 30, 2017
Företagande / Comments Off on Stora och framgångsrika företag

Om du är företagare funderar du säker på hur du ska göra för att skapa ett framgångsrikt företag eller öka framgången det företag du driver. Någonting som kan vara väldigt bra är att inspireras av företag som blivit framgångsrika och etablerade för att se om du kan dra lärdom av deras erfarenheter. Här är några företag att titta närmare på.

Komatsu Forest

Det här är ett japanskt företag som hör till de ledande företagen i världen vad gäller utveckling av anläggningsmaskiner. De producerar grävmaskiner, skogsmaskiner och världens största bulldozer, D575. Komatsus fokus ligger på att använda den senaste teknologin i maskiner som är anpassade för att erbjuda bästa möjliga arbetsförhållanden, och det är detta fokus som gjort dem så framgångsrika.

IKEA

IKEA är som bekant ett svenskt under som numera finns i stort sett hela världen. Den som har en Billy-bokhylla hemma i Sverige kan numera besöka en vän i Malaysia och hitta samma hylla i dennas vardagsrum. En stor anledning till IKEA:s framgångar är konceptet med prisvärda möbler i fräscha designer som man monterar själv. Med hjälp av IKEA har många hem kunnat inredas till en betydligt lägre prislapp.

Andra metoder som du kan använda dig av för att dra lärdomar

Att se på andra företag är som sagt inte den enda metoden som man kan använda sig av för att lära sig mer om ett företags framgång. Det är relativt vanligt att företagsledare delar med sig av en hel del information som kan vara otroligt värdefullt och användbart för ett antal människor. Du kan få många användbara tips på Tillväxtverkets hemsida. Att lära sig av andra är nämligen ett enkelt och framförallt ett billigt sätt att förbättra sitt eget företag på.

Lär dig mer om offentlig upphandling

Posted by admin on March 29, 2017
Företagande / Comments Off on Lär dig mer om offentlig upphandling

Offentlig upphandling kan verka som ett väldigt krångligt område där det är svårt att slå sig in. Det gör att många företagare undviker att söka sig dit, vilket i praktiken innebär stora uteblivna intäktsmöjligheter.

En stor sektor

Den offentliga sektorn upphandlar varor och tjänster för ungefär en femtedel av Sveriges BNP, motsvarande närmare 700 miljarder kronor. Det är givetvis en stor mängd olika saker som köps in, allt från konsulttjänster till pennor till kontorsbyggnader. All offentlig verksamhet är på något sätt beroende av externa leverantörer och hur man får upphandla dessa styrs av Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). LOU kan ofta upplevas som svår att förstå sig på, så då kan det vara bra att ta in hjälp för att lära sig lagen och hur offentlig upphandling fungerar. Ett exempel på en sådan hjälp kan vara Magnus Josephson som kan hjälpa ditt företag genomföra lyckade upphandlingar. LOU finns till för att förhindra korruption och göra att offentliga upphandlingar blir både rättvisa och transparenta.

Enkelt när man kan det

För den som är ovan vid att läsa förfrågningsunderlag från offentliga kunder kan ett sådant lätt framstå som ren grekiska. Men när du har lämnat in ett antal anbud så bör du kunna börja känna dig mer varm i kläderna. Förhoppningsvis på ett sådant sätt att redan ditt tredje eller fjärde lämnade anbud går lätt att sätta ihop tack vare din utbildning. Det som framförallt är viktigt att tänka på är att noga läsa och analysera förfrågan och se till att du tar med allt som är efterfrågat. Det är många som lämnat anbud enligt LOU som förkastats på grund av att de inte läst tillräckligt noga och glömt lämna en efterfrågad uppgift, eller fyllt i en blankett fel. Att inte falla i de fällorna är första steget mot att göra sig själv konkurrenskraftig i dessa sammanhang.