Ett bra företag behöver bra samarbetspartners

Posted by admin on January 10, 2019
Företagande

Bakom varje framgångsrikt företag kan man ofta hitta ett flertal viktiga samarbetspartners som bistått med hjälp av ett eller annat slag. Vill man nå högre höjder gäller det att vara noga med vilka man väljer att samarbeta med.

Det finns många anledning till varför ett företag söker en samarbetspartner inom ett område. Kompetens är en ledande faktor då det ofta kan vara strategiskt att gå denna väg istället för rekrytering.

Ett företag som exempelvis behöver maskiner för produktion av något slag kan tjäna stort på att samarbeta med ett annat företag som inte bara kan leverera den nödvändiga utrustningen utan även erbjuder serviceavtal för den.

Skriv helst ett skriftligt avtal vid ett samarbete. Medan muntliga avtal självfallet gäller är det bäst att ha allt svart på vitt för att kunna visa vad det är man har kommit överens om. Avtalet bör inkludera information som exklusivitet, tidsperiod, användning av underleverantörer och eventuell konfliktlösning.

Det är också viktigt att ha en insikt i ens samarbetspartners ekonomiska situation. Om de helt plötsligt måste lägga ned verksamheten eller inte kan leverera som normalt kommer detta även påverka ens egen verksamhet inom kort. Och då sådana meddelanden kan komma med relativt kort varsel kan det lägga stor press på bilda ett nytt samarbete med ett annat företag snabbt.

I ett hållbart samarbete kan båda parter tydligt se vad de har att tjäna på samarbetet och ingen ska känna att de behöver acceptera ett avtal som är till deras nackdel. Vid sådana tillfället är det bra att titta på eventuella kompromisser som båda kan vara nöjd med. Annars finns alltid risken att någon kommer vilja dra sig ur samarbetet så fort de kan.

Regelbunden kontakt och öppenhet med avsikter är något som kan avlasta detta problem. Kommunikation är med andra ord en viktig nyckel till ett långvarigt och framgångsrikt samarbete.