Förbättra företagsamheten

Posted by Roger on September 04, 2014
Företagande

Att förbättra företagsamhet är något som kan göras på flera olika plan. Exempelvis så kan det handla om att göra det i ett specifikt företag, men det kan också syfta till ett större perspektiv.

I ett specifikt företag eller organisation

Att förbättra företagsamheten i ett företag handlar ofta om att effektivisera och utveckla framåt. För att göra detta finns det en mängd olika saker man kan göra, vad man specifikt gör avgörs av vad det är man vill utveckla eller effektivisera. På företaget Oceangroup så kan man läsa om några av dessa, bland annat:

  • Mötesstrategier – Detta går ut på att effektivisera sina möten både internt och med externa parter. Vad de mest effektiva metoderna är för att nå ett specifikt mål exempelvis.
  • Medarbetarstrategier – Detta handlar om hur man skapar ett bra team av medarbetare, hur man får dem att bli en god ambassadör för företaget genom exempelvis att man trivs på jobbet.

Företagsamhet

I ett större perspektiv

I ett större perspektiv, exempelvis om det handlar om en kommun eller en region som behöver förbättra förutsättningarna för företagande generellt sett eller för en specifik grupp i samhället/ena. Som ett bra exempel på detta kan vi nämna Utvecklingspartnerskapet Mångfald som har arbetat för utveckla en stark nyföretagar- och entreprenörsanda i regionen som innefattar de tre kommunerna Flen, Katrineholm och Vingåker.

Arbetet har bland annat gått ut på att förändra de strukturer som som hindrar vissa grupper av människor att starta nya företag och ge dessa bättre förutsättningar för att även dessa på ett framgångsrikt sätt ska kunna driva företag.