Företaget och styrelsen

Posted by Roger on March 15, 2018
Företagande

När man startar företag har man valet mellan ett anta olika företagsformer. Bland de två vanligaste formerna: enskild näringsidkare och aktiebolag, är det bara aktiebolag som kräver att man även bildar en styrelse. Har man funderat på att starta sitt företag som ett aktiebolag är det viktigt att veta hur styrelsen fungerar.

Styrelsen är något man måste utse i stiftelseurkunden. Denna ska bestå av en eller flera styrelseledamöter. Men antalet är färre än tre måste styrelsen även inkludera en styrelsesuppleant. Detta betyder att man kan registrera en styrelse som endast består av en styrelseledamot och en styrelsesuppleant.

Det är viktigt att tänka på vilka som utses till styrelsen och vilka expertområden dessa personer har. Som en expert inom området själv säger är det vanligt med kompetensbrist inom styrelser idag och menar att mångfald skapar nytänkande, vilket kan vara väldigt viktigt för ett företags framtid.

Mest troligt är det ett privat aktiebolag det handlar om, men den som tänker starta ett publikt aktiebolag måste vara medveten om att en sådan styrelse måste bestå av minst tre ledamöter och mer än hälften av ledamöterna måste även utses av bolagsstämman.

Ett aktiebolag med mer än två styrelseledamöter måste även inkludera en styrelseordförande, som har som uppgift att leda styrelsens arbete och bevaka alla medlemmar. När man startar ett företag kan man lämna information om vem som valt till styrelseordförande antingen i stiftelseurkunden eller genom direktanmälan.

En styrelsesuppleant är en person som ersätter en styrelseledamot om denne avgår, tappar behörighet, blir sjuk eller frånvarande av någon annan anledning. Ett bolag som har en arbetsordning ska skriva in i denna  i vilken utsträckning en suppleant ska delta i styrelsen arbete. När en suppleant dock ersätter en ledamot har denna samma ställning och ansvar som alla andra ledamöter.