Företagsklimat i Arvika

Arvika är en kommun med ett gott företagsklimat. Genom att kommun och näringsliv samarbetar förstärks hela tiden Arvikas attraktionskraft som en kommun för näringsliv och företag.

Företagande

Målet är att skapa bra förutsättningar för näringslivet och att Arvikas goda livsmiljö ska uppskattas av såväl människor som företag.

Med hjälp av kommunens så kallade näringslivslots kan den som vill få stöd och råd vid start av nytt företag. Utöver det går det även att få hjälp från bland annat ALMI företagspartner, Arbetsförmedlingen samt Communicare som är ett projekt med syfte att få fler personer mellan 18 och 35 att starta och driva företag.