Hitta rätt personal

Posted by admin on November 05, 2017
Företagande

Rekrytering är något de flesta företag kommer att behöva ta itu med i någon utsträckning. Det är bara de riktigt små aktörerna som kan förlita sig helt och hållet på sig själv och inte behöver hjälp som undslipper detta arbete.

Det första man bör vara medveten om är att ju högre upp positionen man söker fylla är desto mer tid och energi behöver man troligtvis lägga på att få till en bra rekrytering. Ju högre upp desto mer erfarenhet vill man oftast se och som dessa krav går upp desto mindre blir utbudet av kvalificerade kandidater. Detta är anledning till varför många väljer att vända sig till företag som sysslar med headhunting för att fixa kandidater till chefspositioner.

Men även om man bara ska ta in någon på grunden gäller det att noga överväga hur man går till väga. All tid som läggs ned på rekrytering och inte ger resultat är ju i nästan alla avseenden förlorad tid. Några tips man kan försöka hålla sig till för att förbättra processen inkluderar:

  • Hålla nere längden på kravlistan i annonsen.
  • Fokusera på ett antal viktiga egenskaper och hoppa över resten.
  • Undvika egenskaper som säger emot varandra på pappret.
  • Ta med tillräckligt med information för att inte sökande måste ställa en massa frågor.
  • Beskriva företagets värderingar för att stärka trovärdigheten.

När det sedan kommer till stadiet då det är dags att göra intervjuer är det viktigt att ställa frågor där den sökande får berätta mer utförligt om olika situationer. Vid kortare svar kan man även se till att fråga om mer specifika detaljer.

Be även om att få referenser från den sökande och följ upp en eller ett par av dessa. Fråga om arbetsrelationen de hade med den sökande, om hur de började sitt arbete där och varför denne slutade. Fråga även om det är något referenten tycker att man borde veta om den sökande.