Hjälp med att avveckla aktiebolag

Posted by Roger on December 14, 2016
Arvika

aktieutveckling

Även om Arvika har ett bra företagsklimat så är det så klart att saker och ting inte alltid går som man tänkt sig. Kanske går det så långt som till att ni vill lägga ned ert aktiebolag.

Att själva lägga ned ett aktiebolag genom likvidation är normalt en lång process. En likvidation som ni själva sköter tar normalt mellan 7 och 9 månader och kräver bland annat en likvidator som bolagsverket har godkänt. Vilka krav som ställs på en likvidator kan du läsa mer om här.  Det innebär att det också är först efter 7 till 9 månader som ni får ut de kvarvarande tillgångarna i aktiebolaget.

Ett mycket snabbare, enklare och oftast billigare metod är genom en snabbavveckling. Det finns en hel del företag som har specialiserat sig på detta och det innebär att ni säljer aktiebolaget till dem och sedan är det under deras regi som bolaget läggs ned. Det innebär att ni får pengar omedelbart och kan sedan lägga allting bakom er. Det finns bland andra ett företag som heter Citadellet Likvidationer AB och har lång erfarenhet av snabbavveckling.

Företaget som ni säljer till sköter alla åtaganden som till exempel skattedeklarationer och årsredovisningen till dess att aktiebolaget är helt upplöst.

För att ert aktiebolag ska kunna värderas behöver ni förse dem som ska sköta snabbavvecklingen med en resultat och balansrapport. Efter det får ni en offert och accepterar ni den så får ni sedan ett avtal och ni får också information över vilken dokumentation ni behöver förse till dem som hanterar avvecklingen. Det kan till exempel vara bokföring och kontoutdrag. När ni skrivit på och returnerat all dokumentation de behöver brukar de vara snabba med att betala ut köpeskillingen och byter därefter styrelse på aktiebolaget innan de påbörjar själva avvecklingen. De sköter nu alla aktiebolagets åtaganden och ni behöver inte lägga mer tid och energi på aktiebolaget. Ni kan alltså se aktiebolaget som avvecklat i samma stund som ni får köpeskillingen utbetald.