Lagen om kassaregister

Posted by Roger on September 16, 2014
Företagande

Lagen om kassaregister eller Kassaregisterlagen som är det korrekta namnet, tillkom för att motverka att intäkter i butiker och senare i torghandel och liknande inte skulle kunna förbli odeklarerade.

Enligt Skatteverket gäller att majoriteten av de som säljer tjänster eller varor mot kontant betalning eller kortbetalning måste använda kassaregister som uppfyller särskilda krav. De här reglerna gäller även för torg- och marknadshandel från och med den 1 januari 2014.

Vilka krav är det då som gäller för kassaregister?

Ett kassaregister ska uppfylla nedanstående krav:

  • Det ska vara tillverkardeklarerat.
  • Det ska vara anslutet till en certifierad kontrollenhet som läser av de kvittouppgifter som registreras. Syftet är att bevara kvittodata på ett säkert sätt och göra det tillgängligt att kontrolleras av Skatteverket. Du som använder kassaregistret har inte tillågng till uppgifterna i kontrollenheten.

Kassaregister som uppfyller Skatteverkets nya krav kan du köpa från Butikskassa. Det är också genom dem möjligt att hyra sådan utrustning som lagen föreskriver. Då ingår kassaregister med inbyggd kvittoskrivare, Skatteverkets kontrollenhet, kassalåda och support.

Beslutet om att Kassaregisterlagen också skulle gälla för torg-och marknadshandel har fått utstå en hel del kritik. Tidningen Driva Eget har till exempel betecknat lagstiftningen som ett skott i foten och som något som kan försvåra verksamheten särskilt i vissa delar av landet. Särskilt pekar man då på den grad av godtycke som kan uppstå när en enskild tjänsteman ska kunna få bedöma om en viss verksamhet ska kunna få undantag från reglerna under vissa omständigheter. Det kan leda till godtycke och korruption, menar man.