Lär dig mer om offentlig upphandling

Posted by Roger on March 29, 2017
Företagande

Offentlig upphandling kan verka som ett väldigt krångligt område där det är svårt att slå sig in. Det gör att många företagare undviker att söka sig dit, vilket i praktiken innebär stora uteblivna intäktsmöjligheter.

En stor sektor

Den offentliga sektorn upphandlar varor och tjänster för ungefär en femtedel av Sveriges BNP, motsvarande närmare 700 miljarder kronor. Det är givetvis en stor mängd olika saker som köps in, allt från konsulttjänster till pennor till kontorsbyggnader. All offentlig verksamhet är på något sätt beroende av externa leverantörer och hur man får upphandla dessa styrs av Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). LOU kan ofta upplevas som svår att förstå sig på, så då kan det vara bra att ta in hjälp för att lära sig lagen och hur offentlig upphandling fungerar. Ett exempel på en sådan hjälp kan vara Magnus Josephson som kan hjälpa ditt företag genomföra lyckade upphandlingar. LOU finns till för att förhindra korruption och göra att offentliga upphandlingar blir både rättvisa och transparenta.

Enkelt när man kan det

För den som är ovan vid att läsa förfrågningsunderlag från offentliga kunder kan ett sådant lätt framstå som ren grekiska. Men när du har lämnat in ett antal anbud så bör du kunna börja känna dig mer varm i kläderna. Förhoppningsvis på ett sådant sätt att redan ditt tredje eller fjärde lämnade anbud går lätt att sätta ihop tack vare din utbildning. Det som framförallt är viktigt att tänka på är att noga läsa och analysera förfrågan och se till att du tar med allt som är efterfrågat. Det är många som lämnat anbud enligt LOU som förkastats på grund av att de inte läst tillräckligt noga och glömt lämna en efterfrågad uppgift, eller fyllt i en blankett fel. Att inte falla i de fällorna är första steget mot att göra sig själv konkurrenskraftig i dessa sammanhang.