När inte lokalerna räcker till

Posted by Roger on January 15, 2018
Företagande

Att bedriva någon form av verksamhet innebär att man är i behov av lokaler i olika former som är anpassade för den verksamhet man bedriver. Många gånger så kanske det räcker med de lokaler man befinner sig i men när inte lokalerna räcker till så hamnar man i en situation där man måste lösa lokalfrågan.

Mycket beror på vilken typ av verksamhet man bedriver, i de flesta fallen så kanske man letar upp nya lokaler som är mer anpassade och säger upp sitt nuvarande hyreskontrakt om man inte själv äger den fastighet man befinner sig. Äger man fastigheten så kan man kanske bygga ut om den möjligheten finns. Det gäller att hitta det man är i behov av, det bästa kanske är att hyra en lagerhall som monteras upp i anslutning till befintlig fastighet. Det kan också fungera vid tillfälliga behov att under en period hyra ett lagertält som ställs upp för förvaring av material vid en eventuell renovering och utbyggnad av befintliga lokaler.

Är företaget i en expansiv period så kan det vara värt att öka sina ytor och få ett bättre flöde för det arbete man gör. Att vara trångbodd innebär att det blir svårarbetat och man irriteras över att det inte finns den plats som man är i behov av. Beräkna vad ert behov är för nya ytor och lägg till för eventuell annan expansion. Det är bättre att ta i mer än vad man för tillfället har behov av. Oavsett om ni hyr en lagerhall eller bygger ut era befintliga lokaler så är det bättre med för mycket yta än för lite.