Offentliga upphandlingar i Arvika

Posted by admin on November 13, 2014
Arvika

Offentlig upphandling är kanske inte den roligaste termen som finns i näringslivets ordförråd men det finns folk som jobbar på att göra det trevligare. Vad är en offentlig upphandling och hur ser dess utveckling ut idag?

sammarbete är nyckeln

För att svara på den frågan bjöd Åtvidabergs kommun in juristen Magnus Josephson som specialiserat på offentliga upphandlingar. Josephsons fick i uppdrag att föreläsa om ämnet för de kommunala tjänstemännen och lokala företagen. En halvdagsutbildning anordnas tillsammans med näringslivscentrum med målet att ge båda insikt i hur processen kan effektiviseras och förbättras för både företagen och kommunen.

Responsen blev positiv med kommentarer som “Seminariet gav en ökad nyfikenhet för ämnet, men framför allt gav det en mycket stor energikick.” från kommunens ansvariga för upphandlings och näringslivsfrågor. Mer information om det finns att läsa här.

Förhoppningsvis är denna typen av initiativ något som sprider sig till andra kommuner, även Arvika. Som företagare behöver man dock inte vänta på att kommunen skall ta initiativet till att satsa på utbildning inom ämnet. Den första vägen man kan gå är självfallet att börja med att utbilda sig själv, Magnus Josephson har förutom att föreläsa om offentliga upphandlingar även skrivit två böcker i ämnet. Det finns även mycket information att hitta online i form av allt från föreläsningar på Youtube till de EU-direktiv som ligger till grunden för den svenska upphandlingslagstiftningen.

Att se till att tillräcklig kompetens gällande offentliga upphandlingar finns inom företaget ökar chanserna att man i slutändan får de uppdrag som utlyses. Ett sista steg för en bättre och mer rättvis upphandlingsprocess är att själva prata med kommun och föra en dialog om hur utvecklingen av offentliga upphandlingar fungerar. Kanske är det något som kan satsas på även i Arvika?

Som företag så kan det finnas stora fördelar att använda sig av offentlig upphandling. Detta då det kan vara avgörande för framtiden för en del företag. Det är bra att ha flera ben att stå på som affärsidkare och kan man genom detta få in ytterligare inkomster till företaget så är det en stor fördel. Syftet med offentlig upphandling är att på bästa sätt nyttja de offentliga medel som myndigheterna fått och genom att alla kan vara med och få en del av kakan så blir konkurrensen mer rättvis.